Nawet 200 tys. zł dla rolników prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego

fot. M. Wasak

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zapowiada uruchomienie jesienią naboru  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecnie w resorcie rolnictwa procedowana jest nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak się dowiedzieliśmy zmiany zaproponowane przez MRiRW zmiany dotyczyć będą zwiększenia limitu pomocy dla rolników prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego ze 100 tys. PLN do 200 tys. zł oraz  objęcia wsparciem nowej grupy beneficjentów – wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać duże firmy wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) oraz przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zioła.

W związku z oczekiwaniem  na oficjalną akceptację zmian PROW 2014-2020 przez Komisję Europejską zmianie uległy też  terminy naborów wniosków dla poddziałania 4.2.

Dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego – rozpoczęcie naboru przesunięte z września na październik 2021 roku. Natomiast  dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania – rozpoczęcie naboru przesunięte z października na listopad 2021 r.

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania 4.2 w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, po uzyskaniu oficjalnej akceptacji  modyfikacji Programu przez Komisję Europejską,  przeprowadzone zostaną nabory wniosków dla zakładów przetwórczych wyłącznie dla  przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności