Nauka gospodarowania gruntami – praktyce

Naukowiec radzi, jak skutecznie gospodarować państwowymi gruntami, jak podaje portal PAP Nauka w Polsce. Nowe rozwiązania prawne, które pozwolą racjonalnie gospodarować nieruchomościami rolnymi należącymi do państwa, proponuje Adam Niewiadomski z Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy doktorskiej nagrodzonej w konkursie Doktoraty dla Mazowsza młody badacz prezentuje również koncepcję restrukturyzacji Agencji Nieruchomości Rolnych.

Jak wyjaśnia Adam Niewiadomski, celem jego badań jest usystematyzowanie oraz reforma sposobów gospodarowania przez Skarb Państwa nieruchomościami rolnymi. Wszystkie te rozwiązania wypracowuje poprzez porównania z prawem niemieckim. Praca nosi tytuł Instytucje prawne przekształceń ustrojowych nieruchomości rolnych po 1989 roku w Polsce i w Niemczech. Studium prawno-porównawcze.”

Jego praca doktorska zawiera oryginalne rozwiązania kwestii podlegających nowelizacji. W szczególności rozwiązuje kontrowersyjny problem dzierżawy gruntów rolnych, proponuje na wzór niemiecki wprowadzenie odpowiednich rozwiązań antyspekulacyjnych w miejsce uznanego za niezgodne z Konstytucją prawa odkupu.
Jak tłumaczy autor, kontrowersyjny wydaje się sam pomysł zlikwidowania dzierżawy jako sposobu gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, co zakłada projekt nowelizacji.

Obowiązujące rozwiązania prawa odkupu opierają się w dużej mierze na Kodeksie cywilnym. Jak analizuje ekspert, spekulacje gruntami mogą mieć obecnie dużo mniejszy charakter, niż miało to miejsce w początkowym okresie transformacji ustrojowej. Cena rynkowa nieruchomości rolnych jest zbliżona do tej, jaką ustala Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Wciąż jednak cena nieruchomości nabywanych od państwa jest niższa od cen rynkowych, co może prowadzić do możliwych spekulacji.
Z kolei prawo odkupu przysługuje sprzedawcy rzeczy, w tym przypadku nieruchomości rolnej, do nabycia jej z powrotem od kupującego. W wyroku z 18 marca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) zakwestionował to prawo jako naruszające prawo własności i bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Cały materiał na http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dep=379180

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności