Nauczą młodzież z terenów wiejskich przedsiębiorczości

Dzisiaj rozpoczynają się ferie w pierwszych województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i świętokrzyskim. Dzisiaj rozpoczyna się również cykl zajęć o tematyce ekonomicznej dla gimnazjalistów z terenów wiejskich w ramach projektu „Na własne konto”.

Podczas nachodzących ferii zimowych gimnazjaliści z całego kraju wezmą udział w projekcie „Na własne konto”. Jest to unikatowa oferta edukacyjna skierowana do młodzieży i nauczycieli z terenów wiejskich. Efektem udziału w projekcie ma być wykształcenie wśród uczestników postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej.

Projekt „Na własne konto” składa się z dwóch etapów:

  • Etap I to 30 godzin zajęć w czasie ferii zimowych – uczestnicy otrzymają solidną dawkę praktycznej wiedzy, sprawdzą swoje umiejętności podczas gier i zabaw symulujących interakcje ekonomiczne, odwiedzą wybraną placówkę bankową i przyjrzą się pracy lokalnego przedsiębiorstwa. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela oraz studenta kierunku ekonomicznego.
  • Etap II, czyli 20 godzin lekcyjnych w czasie II semestru szkolnego – zajęcia poświęcone będą praktycznemu wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas I etapu. Uczniowie przygotują własny biznesplan i nauczą się, jak wykorzystać narzędzia marketingowe do promocji swojego przedsięwzięcia. Dodatkowym elementem ugruntowującym wiedzę zdobytą podczas zajęć jest praca konkursowa, którą przygotowują uczestnicy na zakończenie projektu.

Udział w projekcie  to dla uczniów możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, umiejętności planowania ścieżki zawodowej, czy poznania narzędzi finansowych i zasad funkcjonowania banków – mówi Karolina Lupa, koordynator projektu. – Zaplanowaliśmy również liczne konkursy – z finałem w Warszawie, nagrody rzeczowe oraz atrakcyjne stypendia – dodaje.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Na własne konto” jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która od lat inwestuje w rozwój polskiej wsi.

Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl.

Renata Struzik, źródło: EFRW