Nativo 75® WG – nowy fungicyd do ochrony marchwi już w Polsce

W dniu 20 maja 2013 roku firma Bayer CropScience uzyskała zezwolenie MRiRW (nr R – 8/2013 wu) dla preparatu Nativo® 75 WG.

NATIVO 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym i systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie marchwi przed chorobami grzybowymi. Zawiera dwie substancje aktywne o odmiennym, uzupełniającym się mechanizmie działania należące do grupy triazoli i strobiluryn:
 • Tebukonazol 500 g/kg
 • Trifloksystrobina 250 g/kg
Etykieta preparatu obejmuje najważniejsze w uprawie marchwi choroby grzybowe:
 • alternarioza naci marchwi
 • mączniak prawdziwy baldaszkowatych
 • zgnilizna twardzikowa 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,3 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym wynosi 2. Odstęp między zabiegami: 21dni. Zalecana ilość wody: 700 l/ha. Środek należy zastosować po pojawieniu się pierwszych objawów.
Produkt będzie dostępny w Polsce od początku czerwca 2013 w opakowaniach 1 kg.
Najważniejsze zalety Nativo 75 WG:
 • Dwie znane i skuteczne substancje aktywne w nowoczesnej formulacji.
 • Szerokie spektrum zwalczanych chorób.
 • Skuteczna ochrona = wyższy plon i wyższa jakość po przechowywaniu.
 • Elastyczność w doborze terminu stosowania.
 • Działanie interwencyjne i zapobiegawcze.
 • Sprawdzona skuteczność w intensywnej uprawie warzyw w wielu krajach (m. in. Belgia, Holandia, Francja, Wielka Brytania).
Pełna treść nowej etykiety dostępna jest na stronie internetowej www.bayercropscience.pl
® – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer
(eg)