Nasiona ekologiczne czy konwencjonalne warzyw?

Konwencjonalne nasiona warzyw w naszym kraju oferuje wiele firm nasiennych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przed sprzedażą są one poddane odpowiednim testom oraz obróbce, która ułatwia wysiew i dalsze prowadzenie plantacji. Jednocześnie tylko nieliczne firmy oferują nasiona ekologiczne warzyw. Podyktowane jest to stosunkowo niewielkim areałem uprawy warzyw ekologicznych oraz trudnościami z wyprodukowaniem ekologicznego materiału siewnego wysokiej jakości. Czym różnią się tak naprawdę nasiona konwencjonalne od ekologicznych?

Nie tylko kwestią zapraw chemicznych, jak to się powszechnie uważa. Nasiona ekologiczne muszą być wyprodukowane metodami ekologicznymi na certyfikowanych plantacjach. Bez użycia chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i w szczególnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Firma Bejo Zaden od kilkunastu lat prowadzi odrębny dział hodowli i produkcji Organic seeds” i dzięki temu w ofercie posiada certyfikowane nasiona ekologiczne warzyw. Bazując na wyselekcjonowanych materiałach opracowano nowy specjalny program hodowlany, w którym zwrócono szczególna uwagę na cechy odmian, jak adaptacja w niechronionym środowisku, przy wyższym poziomie zachwaszczenia oraz silny system korzeniowy pozwalający roślinom przetrwać niekorzystne warunki. Nie wszystkie odmiany z oferty konwencjonalnej nadają się do produkcji ekologicznej. Przedmiotem badań jest również rozwój i poprawa metod produkcji nasion, które w efekcie spowodują poprawę ich jakości.

Nasiona są produkowane metodami ekologicznymi, poddawane obróbce pozbiorczej, kalibrowane oraz zależnie od potrzeb i możliwości zaprawiane naturalnymi metodami np. ciepłą wodą lub gorącym powietrzem. Zaprawianie to sprawia, że rośliny w początkowym okresie wzrostu są bardziej odporne na atak chorób przenoszonych przez nasiona, jak i pochodzących od gleby. Co ciekawe plony nasion, mimo że zwykle niższe o połowę, często jakością przewyższają te konwencjonalne. Do najnowszych naturalnych metod zaprawiania, które wkrótce będą stosowane w produkcji ekologicznej, należy powlekanie nasion specjalną pożywką zawierają mikroorganizmy antagonistyczne dla chorób atakujących siewki w początkowym okresie wzrostu. Taka otoczka może tez zawierać mikroorganizmy żyjące w symbiozie z młodymi roślinami stymulując w nich rozwój naturalnych procesów odpornościowych. Producenci żywności ekologicznej mają z reguły własną filozofię i metody uprawy, bazujące na wieloletnich doświadczeniach nabytych w ich naturalnym środowisku. Stosują na ogół wyłącznie nawożenie obornikiem oraz tradycyjne metody uprawy i pielęgnacji roślin. Taki rodzaj uprawy jest bardziej kosztowny, wymaga więcej uwagi i troski dlatego też szczególnie warto w nim użyć wartościowych odmian w postaci materiału siewnego wysokiej jakości. Poza aspektem ekonomicznym poruszamy tu łańcuch zależności producent – konsument. Cała uprawa bowiem zaczyna się od nasiona, które w naturalny sposób produkowane jest nośnikiem cech pożądanych przez producenta i oczekiwanych przez konsumenta żywności ekologicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności