I Narodowy Dzień Mlecznej Fermy

W gospodarstwie Rolnym ,,AGROMARINA ‘’ w miejscowości Andrzejów-Osada  w województwie  lubelskim 5 września odbędzie się  I Narodowy Dzień Mlecznej Fermy.

Impreza, której organizatorem jest InCenventus Group sp. z o.o. przeznaczona  jest   dla hodowców bydła mlecznego chcących poprawić efektywność swojego gospodarstwa, wydajność stada i jakość produkowanego mleka. W programie Mlecznej Fermy zaplanowano między innymi w części teoretycznej wykłady z zakresu postępu i innowacji w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego.

Natomiast w części praktycznej przewidziano prezentację hali udojowej, zwiedzanie budynków inwentarskich, prezentację 50 odmian kukurydzy na kiszonkę, test opryskiwaczy polowych, prezentację maszyn rolniczych, pokaz i porównanie wozów paszowych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny do 14 sierpnia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.farmday.com.pl

Źródło: Farmday