Narodowy Dzień Mlecznej Fermy w Kietrzu

IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy odbędzie się w tym roku 6 września 2019 r. na terenie Kombinatu Rolnego w Kietrzu (woj. opolskie). Tym razem będzie poświęcony przede wszystkim różnym aspektom związanym z żywieniem bydła mlecznego oraz funkcjonowaniem farmy mlecznej.

– Narodowy Dzień Mlecznej Fermy będzie składał się z trzech głównych elementów: części konferencyjnej, poświęconej teoretycznym aspektom żywienia bydła mlecznego, nowym rozwiązaniom i technologiom ,części praktycznej, tj. prezentacji odmian kukurydzy oraz najnowocześniejszych maszyn rolniczych na polach demonstracyjnych, części praktycznej na gospodarstwie, tj. zwiedzania gospodarstwa oraz obecnych tam technologii wraz z prezentacją i omówieniem tych rozwiązań, audytu stołu paszowego i analizie paszy pochodzącej z różnych wozów paszowych.

Jak podkreślają organizatorzy – firma InConventus IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy stanowi dla hodowców oraz przedsiębiorców z branży mleczarskiej niepowtarzalną okazję do podniesienia swoich kwalifikacji, wymienienia się doświadczeniami oraz kontaktami z potencjalnymi kontrahentami, a co za tym idzie – rozwojem polskiego.

Opracował: Samuel Skrzysz
Źródło: InCenventus