Nalot połyśnicy marchwianki

Marchew jest zasiedlana przez wiele gatunków szkodników, które mogą wyrządzić poważne szkody. Wśród nich najwięcej szkód wyrządza połyśnica marchwianka (Psila rosae). Jest ona niewielką muchówką (5 mm) o czarnym, błyszczącym ciele, żółtobrązowych odnóżach i czułkach. Szkody wyrządzają larwy.

Wiosną larwy pierwszego pokolenia tego szkodnika żerują w czasie wschodów i mogą powodować zamieranie młodych roślin lub rozwidlanie się korzeni. Ciepła, słoneczna pogoda od drugiej połowy maja do lipca znacznie wydłuża lot muchówek, przyczyniając się do złożenia przez samice dużej liczby jaj. Połyśnica preferuje tereny osłonięte od wiatru, znajdujące się w pobliżu zadrzewień śródpolnych.

Ochrona
Przed siewem nasiona marchwi powinny być zaprawione środkiem Nomolt 150 SC, chroniącym marchew tylko przed pierwszym pokoleniem połyśnicy.
Jeśli nie zaprawiono nasion, należy wykonać zabieg opryskiwania wg sygnalizacji przy pomocy żółtych tablic lepowych. Tablice sygnalizujące pojawienie się much pierwszego pokolenia ustawia się w połowie maja. Należy przeglądać je codziennie. Progiem zagrożenia jest dla pierwszego pokolenia odłowienie od 1 do 2 (średnia z kilku tablic – na plantacjach o powierzchni od 1 do 2 ha rozstawiamy 5 tablic) muchówek przez kolejne 3 dni. Zabieg opryskiwania wykonuje się po około 5-7 dni od odłowienia podanej liczby much po 3 dniu.

Do ochrony marchwi przed połyśnicą marchwianką zarejestrowane są: Bioczos BR, Dursban 480 EC, Nurelle Max 515 EC, Reldan 400 EC.