Należy wzmocnić pozycje rolników w łańcuchu żywnościowym

Copa i Cogeca popierają zalecenia grupy zadaniowej ds. rynków rolnych Unii Europejskiej obejmujące wzmocnienie aktualnie słabej pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym i zagwarantowanie im uczciwej części ceny płaconej przez konsumentów.

Do rolników trafia jedynie 8% ceny bochenka chleba podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Wyraźnie widać, że rolnicy nie otrzymują należnej im części ceny płaconej przez konsumentów  Z analiz wynika, że mimo iż w 1995 r. do rolników trafiało 31% ceny produktu, w 2011 r. było to jedynie 21%. W związku z tym Copa i Cogeca popierają najważniejsze rekomendacje przedstawione przez grupę, której przewodniczył Cees Veerman, aczkolwiek, naszym zdaniem, mogłyby one posunąć się jeszcze dalej. W szczególności, podoba nam się zalecenie dotyczące obowiązku zawierania umów na piśmie między rolnikami, przetwórcami i handlowcami. Popieramy również inicjatywę w zakresie zwiększenia przejrzystości na rynku poprzez stworzenie obserwatoriów rynku mleka, wołowiny i wieprzowiny, muszą one zostać jednak rozszerzone na inne sektory – jak mięso owiec – mówi Martin Merrild , przewodniczący Copa.

Copa – Cogeca   pochwalają także zalecenie odnoszące się do przyjęcia unijnych przepisów ułatwiających walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym. Zdaniem rolniczych organizacji związkowych  należy również pracować nad dalszym rozwojem rynków terminowych. Skuteczne i prawidłowo funkcjonujące rynki terminowe pomagają rolnikom i spółdzielniom rolniczym lepiej zarządzać ryzykiem i ograniczają ich zależność od jednego tylko rynku zbytu.

–  Nadal pracujemy nad naszym stanowiskiem w sprawie narzędzi zarządzania ryzykiem. Dobrze, że zostanie podjęty również temat gwarancji  kredytów eksportowych, by eksporterzy zyskali większą pewność – dodaje Merrild.

Zalecenia te uzyskały również poparcie wiodących polityków wysokiej rangi, w tym komisarza Phila Hogana oraz posłów do PE Michela Dantina i Alberta Dessa. Unijni ministrowie rolnictwa także pochwalili to sprawozdanie. Grupa ta powstała, by znaleźć rozwiązania dla problemu występującego na unijnych rynkach rolnych, a mianowicie dla ekstremalnych wahań, a także by zapewnić lepszą przyszłość rolnikom i ich spółdzielniom.

Źródło: Copa – Cogeca