Należy wprowadzić nową definicje rolnika – producenta

Dolnośląska Izba Rolnicza uważa, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinien wdrożyć mechanizmy zachęcające i usprawniające obrót ziemią. Zdaniem DIR powinna ona trafiać do rolników-producentów.

Należy poważnie rozważyć i wprowadzić nową definicję rolnika-producenta. Utrzymywanie sytuacji, w której 1 hektar już jest gospodarstwem rolnym uważamy za nieporozumienie. Preferowana powinna być polityka osiągania przez gospodarstwa areału gwarantującego rolniczej rodzinie godziwy byt, a gospodarstwu rozwój mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Jak zaznacza DIR takie gospodarstwa powinny być wyraźnie preferowane w polityce dopłat i świadczeń.

Dopłaty bezpośrednie powinny być wypłacane tylko tym którzy uprawiają ziemię, a KRUS nie może być sposobem na tanie ubezpieczenia dla nie rolnikówpodsumowuje Grala.

Źródło: DIR

Opracował: Krzesimir Drozd