Należy skończyć ze sprzedażą poniżej kosztów produkcji

Na warsztatach wysokiego szczebla, zorganizowanych przez Copa i Cogeca w minionym  tygodniu w Brukseli zwrócono uwagę na korzyści związane z wprowadzeniem przepisów pozwalających na walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym i zapewnienie rolnikom uczciwej części ceny płaconej przez konsumentów. W warsztatach, oprócz przedstawicieli organizacji rolniczych uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE i innych ważnych stron zainteresowanych.

Pozytywnie zareagowałem na zalecenia grupy zadaniowej ds. rynków rolnych UE, której przewodniczył Cees Veerman, dotyczące wzmocnienia słabej pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym.  Mam nadzieję, że dzięki nim łańcuch żywnościowy stanie się bardziej sprawiedliwy. Rolnicy muszą mieć zaufanie do całego łańcucha żywnościowego jeśli chcemy utrzymać rentowność sektora. Jasno widać, że porozumienia dobrowolne się nie sprawdzają. Nie przyniosły one wystarczających zmian w zachowaniu dystrybutorów. Potrzebujemy przepisów unijnych, egzekwowanych przez niezależny organ, by zwalczać nieuczciwe praktyki i nakładać sankcje na podmioty działające nieetycznie. Przepisy obowiązują już w ok. 20 państwa członkowskich, potrzebujemy jednak rozwiązań ogólnounijnych, by wszystkich obowiązywały takie same warunki. Należy skończyć ze sprzedażą poniżej kosztów – mówił Joe Healy, przewodniczący grupy roboczej Copa – Cogeca  „Łańcuch żywnościowy”

Zdaniem Copa – Cogeca obowiązkowe umowy sporządzane na piśmie między rolnikami, przetwórcami i handlowcami są również bardzo ważne, gdyż stanowią dowód, którym rolnicy mogą się podeprzeć w razie wystąpienia problemów.

Popieramy również inicjatywy związane ze zwiększeniem przejrzystości na rynku i dalszym rozwojem rynków terminowych. Rynki terminowe są kluczowym narzędziem zapewniającym rolnikom i ich spółdzielniom pewną przewidywalność i ograniczającym wahania na rynku. Inne narzędzia pomagające rolnikom chronić się przed ryzykiem, jak np. ubezpieczenia upraw, są również bardzo ważne i oczekujemy, że więcej takich rozwiązań pojawi się w planach Komisji związanych z przyszłą WPR .W Copa i Cogeca nadal pracujemy nad naszym stanowiskiem w sprawie narzędzi zarządzania ryzykiem, a nasza grupa zadaniowa zajmująca się tymi zagadnieniami niedługo przedstawi sprawozdanie. Organizacje producentów także pomagają rolnikom wzmocnić swoją pozycję w łańcuchu – informuje Amanda Cheesley z Biura Prasowego Copa – Cogeca

Źródło: Copa – Cogeca