Największe pola demonstracyjne BASF w Gurczu

XVI Dni Pola firma BASF zorganizował 21 czerwca na swoich polach demonstracyjnych w Gurczu w woj. pomorskim. Dodajmy, że są to największe pola doświadczalne firmy BASF. Na powierzchni 20 ha zaprezentowano najnowsze odmiany pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego oraz rzepaku jarego i ozimego oraz skuteczność działania zastosowanych środków ochrony roślin.

Pomimo złej pogody, ponad 600 osób miało okazję zaobserwować odmiany ozime pszenicy i rzepaku, które przetrwały srogie warunki tegorocznego okresu zimowo-wiosennego. Jak mówi Marcin Łański z BASF Polska, który opiekuje się polami w Gurczu: na wysianych 31 odmian pszenicy ozimej w Gurczu przezimowały 3. Dodajmy, że na polach BASF w Pągowie – drugich co do wielkości polach doświadczalnych firmy BASF (15 ha) srogą zimę przetrwała tylko jedna odmiana pszenicy.

Na zasianych 31 odmian pszenicy ozimej zimowe przymrozki w Gurczu przetrwały tylko 3 odmiany.

Pola doświadczalne i demonstracyjne w Gurczu usytuowane są na glebie klasy I i II kompleksu pszennego bardzo dobrego. Według wiosennych danych meteorologicznych opad w marcu wynosił 19,0 mm, w kwietniu 36,2 mm, w maju 29,6 mm, a w pierwszej dekadzie czerwca spadło 22,8 mm.

Marcin Łański z BASF Polska, który opiekuje się polami w Gurczu, informował, że mączniak pojawił się tylko na pszenicach nie chronionych.

Pszenice ozime wysiano 30 września. Do jesiennej ochrony herbicydowej zastosowano 4 listopada (BBCH 11-12) Maraton 375 SC w dawce 4,0 l/ha. Przezimowały trzy odmiany: Legenda z Poznańskiej Hodowli Roślin, Jantarka z HR DANKO oraz Fidelius z HR DANKO/Top Farms Agro. Ochrona fungicydowa to oprysk 26 kwietnia (BBCH 30-31) preparatem Capalo 337,5 SE w dawce 1,0 l/ha, 23 maja (BBCH 37-39) – nowym preparatem Bell 300 SC w + Opera Max 147,5 SE (w dawce 0,6 l/ha + 0,6 l/ha) i w czerwcu (BBCH 61-69) preparatem Swing Top 183 SC w dawce 1,0 l/ha. – Mączniak prawdziwy pojawił się na poletkach kontrolnych, które nie były chronione fungicydami – informuje Marcin Łański z BASF Polska.
Pszenica była traktowana regulatorami wzrostu; w kwietniu zastosowano Cycocel 750 SL (BBCH 21-25, 1,0 l/ha), w maju Medax Top 350 SC (BBCH 30-31, 0,6 l/ha) i Cycocel 750 SL (1,0 l/ha), a także ponownie Medax Top (BBCH 37-39, 0,5 l/ha). Na plantacji zwalczane też były szkodniki: w maju preparatem Bi 58 Nowy + Fastac 100 EC (0,5 l/ha + 0,1 l/ha mszyce, skrzypionki, pryszczarek zbożowiec, miniarki, lednica zbożowa, żółwinek) i w czerwcu Fastac 100 EC (0,1 l/ha mszyce, skrzypionki).

Pszenice jare (Ostka Smolicka i Raweta z HR Smolice) wysiano 3 kwietnia. Fungicydy i regulatory wzrostu zastosowano w maju: (BBCH 32-35) Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha; (BBCH 31-32) Medax Top 350 SC w dawce 0,6 l/ha oraz Cycocel 750 SL w dawce 1,0 l/ha. Do zwalczania mszycy zbożowej i skrzypionki zbożowej zastosowano w maju preparaty Bi 58 Nowy + Fastac 100 EC w dawce 0,5 l/ha + 0,1 l/ha i w czerwcu Fastac 100 EC w dawce 0,1 l/ha.

7 odmian jęczmienia jarego (Propino z HR DANKO, Bryl, Blask i Rubine z HR Smolice, Suweren i Kormoran z HR Strzelce oraz Mercada z KWS Lochow w dwóch doświadczeniach – z zastosowaniem innowacyjnej zaprawy zwalczającej choroby liści) wysiano 3 kwietnia. W ochronie herbicydowej zastosowano Mocarz 75 WG w terminie BBC H 25-29 w dawce 0,2 l/ha; przed chorobami – Capalo 337,5 SE w terminie BBCH 32-35 w dawce 1,5 l/ha; przed szkodnikami 17 maja Bi 58 Nowy + Fastac 100 EC w dawce 0,5 l/ha + 0,1 l/ha i 6 czerwca – Fastac 100 EC w dawce 0,1 l/ha. W jęczmieniu stosowane też były regulatory wzrostu: Medax Top 350 SC w połowie i pod koniec maja (w dawce 0,6 l/ha oraz 0,5 l/ha) a także w połowie maja Cycocel 750 SL w dawce 1,0 l/ha.

W doświadczeniach z jęczmieniem jarym zastosowano innowacyjną zaprawę zwalczającą choroby liści – produkt Sistiva będący pierwszym fungicydem oferowany w technologii bezopryskowej.

Wśród 20 odmian rzepaku ozimego zaprezentowano również dwa mieszańce półkarłowe. Siew przeprowadzono 29 sierpnia. Do zwalczania chwastów dwuliściennych w czasie wschodów rzepaku 5 września zastosowano Butisan Star 416 SC w dawce 2,5 l/ha, a do zwalczania samosiewów zbóż – Focus Ultra 100 EC w dawce 1,25 l/ha. Jesienna ochrona fungicydowa to 1,0 l/ha Caryx 240 SL w fazie4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16). Oprysk Caryx 240 SL w tej samej dawce powtórzono wiosną w fazie 15-20 cm wysokości roślin (BBCH 32), a w maju w fazie BBCH 63-65 zastosowano Pictor 400 SC w dawce 0,5 l/ha. Do jesiennego zwalczania szkodników (mszyce, rolnice) zastosowano 15 września Fastac 100 EC w dawce 0,1 l/ha. Wiosenne zabiegi ochrony przed chowaczami, słodyszkiem i szkodnikami łuszczynowymi to trzykrotna aplikacja Fastac 100 EC w dawce 0,1 l/ha – 29 marca, 12 i 24 kwietnia oraz dwukrotna Mospilan 20 SP w dawce 0,12 kg/ha przeprowadzona 7 i 18 maja.

Z badań zamówionych przez BASF i przeprowadzonych przez niezależną pracownię GFK Kynetec Poland skala pomrozowych zniszczeń upraw rzepaku wyniosła ok. 30-40 proc., a więc blisko 300 tys. ha rzepaku zostało zniszczone przez uszkodzenia mrozowe. – Lepiej przetrwały odmiany mieszańcowe niż liniowe. Lepsze przezimowanie miały też uprawy, które traktowane były fungicydami jesienią niż te bez ochrony – mówi Magdalena Pietrzak z firmy BASF Polska. Ale jak dodaje – Ta zima należała do takich, które zdarzają się raz na kilka, kilkanaście lat.

Magdalena Pietrzak z BASF Polska przedstawiła oszacowanie zniszczeń plantacji rzepaku w skali kraju oraz omówiła efekty działania preparatu Caryx 240 SL w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Poziom wypadnięć w całej Polsce był bardzo wysoki. W wielu województwach sięgały one 70, a nawet 90 procent. W województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim w sumie zniszczonych zostało 160 tys. ha rzepaku. – W Gurczu wczesną wiosną, obsada roślin na obiekcie kontrolnym, gdzie nie zastosowano jesienią żadnych środków, wynosiła 9 sztuk na metrze kwadratowym. Po aplikacji środka porównawczego w niższej dawce – 12 szt./m2, po Caryx – 19 szt./m2. To nie jest takie super optimum, ale biorąc pod uwagę warunki zimowe i średnią w kraju, to i tak jest dość dobra obsada. Natomiast jeśli zastosowana była pełna dawka Caryx to obsada była wyższa, bo wyniosła 21 szt./m2 – wyjaśnia Magdalena Pietrzak.

W rzepaku jarym największą ciekawostką jest odmiana biało kwitnąca rzepaku jarego. Mniej intensywny kolor kwiatów zmniejsza jej atrakcyjność dla słodyszka rzepakowego, co w efekcie daje możliwość ograniczenia ilości oprysków i obniżenia kosztów produkcji. Siew 5 odmian rzepaku jarego (Lyside z Knold og Top; Clipper z DSV Polsa oraz Kaliber, Fenja i Makro z Saaten-Union Polska) przeprowadzono 11 kwietnia. Zastosowano dwa opryski przed chwastami: 12 kwietnia na chwasty dwuliścienne herbicydem Butisan Star 416 SC w dawce 3,0 l/ha oraz 9 maja na jednoliścienne preparatem Focus Ultra 100 EC w dawce 1,25 l/ha. Ochrona przed chorobami grzybowymi to Caryx 240 SL zastosowany 24 maja w dawce 0,7 l/ha oraz podczas czerwcowego kwitnienia Pictor 400 SC z dawce 0,5 l/ha. Przeciw chowaczom łodygowym 24 maja zastosowano Fastac 100 EC w dawce0,1 l/ha. Dwukrotna aplikacja preparatu Mospilan 20 SP – 28 maja oraz 11 czerwca w dawce 0,12 kg/ha – to ochrona przed słodyszkiem rzepakowym oraz chowaczem czterozębnym. Do zwalczania słodyszka zastosowano również 6 czerwca Proteus 110 OD w dawce 0,6 l/ha.

Odmiana biało kwitnąca rzepaku jarego zmniejsza swą atrakcyjność dla słodyszka rzepakowego a w efekcie umożliwia ograniczenie ilości oprysków i obniżenie kosztów produkcji.

Nie zabrakło też nowości oferowanych producentom zbóż przez firmę BASF, jak fungicyd Osiris oraz pierwszy fungicyd oferowany w technologii bezopryskowej Sistiva.
Fungicyd Osiris pojawi się w sprzedaży w przyszłym roku i jak mówi Mariusz Michalski z BASF: środek zawierający dwie substancje aktywne: metkonazol i epoksykonazol dedykowany będzie do ochrony kłosa.
Ciekawym produktem będzie zapewne Sistiva. – Jest to pierwszy fungicyd oferowany klientom w technologii bezopryskowej. Celowo używam takiego słowa, bo zapala ono lampkę w głownie, co to w ogóle oznacza – bezopryskowo. Otóż będzie on stosowany donasiennie, razem z zaprawianiem. Nie mówimy jednak o tym produkcie jako o zaprawie – wyjaśnia Mariusz Michalski.
Sistiva będzie zawierała nową substancje aktywną – xemium. Substancja ta jest już zarejestrowana w Europie, w takich krajach jak: Niemcy, Francja i Anglia. Xemium jest to związek z grupy karboksyamidów. Aplikuje się go w zbożach, a dokładnie w pszenicy jarej i ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie i owsie, przeciwko takim chorobom jak m.in. mączniak i septorioza. Jak podkreśla Mariusz Michalski: Sistiva to ciekawy produkt dla gospodarstw, które będą uprawiały jęczmień jary paszowy. Ochrona nasion Sistivą może zastąpić wówczas zabieg fungicydowy. Dla producentów jęczmienia browarnego będzie to środek, który zastąpić może pierwszy zabieg fungicydowy; pozostanie wówczas do wykonania tylko drugi zabieg ochrony kłosa.
Uczestnicy polowych warsztatów mogli odbyć indywidualne konsultacje z ekspertami z firmy BASF oraz mieli możliwość uczestnictwa w Olimpiadzie BASF Twoje rośliny w olimpijskiej formie”, gdzie zaprezentowano takie produkty jak Stellar, Maraton, Caryx i Osiris.