Najwięcej w kujawsko – pomorskim

Nadal w całej Polsce na polach rolników trwa szacowanie strat powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania .Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie – do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł.

Największa powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody, położona jest w województwie mazowieckim, pomorskim,  kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W województwie dolnośląskim producenci rolni nie złożyli wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w województwie małopolskim nie odnotowano zgłoszeń o oszacowanie szkód w uprawach ozimych, zgłoszenia w kilku gminach dotyczą wyłącznie szkód w uprawach sadowniczych. Ponadto w województwie śląskim, opolskim i podkarpackim szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły w kilku gospodarstwach rolnych. 

  – Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowane straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się  o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi..