Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski

Do 7 lipca br. można wziąć udział w wojewódzkim konkursie na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”, którego organizatorami są Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:

– gospodarstwo agroturystyczne;
– obiekt turystyki wiejskiej.

Celem jest promocja najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich województwa małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku.
W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzących działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa małopolskiego.
Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy Działu Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR w Karniowicach.
 
(Źródło: MODR)