Najlepsi z najlepszych – Agroliga 2017

Przed  nami 24 już edycja konkursu “AgroLiga”, którego  celem jest wyłonienie liderów agrobiznesu w kategoriach: rolnik i firma oraz popularyzacja osiągnięć najlepszych gospodarzy i najlepszych firm działających w branży rolniczej.

Teraz właśnie za pośrednictwem wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez AgrobizneKlub we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i redakcja rolną TVP.

Konkurs Agroliga  przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić mistrzowie krajowi wszystkich dotychczasowych edycji “AgroLigi” oraz mistrzowie wojewódzcy “AgroLigi” z lat 2012-2016.

Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2017 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2017 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2017 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania czytelników czasopism wydawanych przez  ODR-y. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2017 odbędzie się w II kwartale 2018 roku.

Źródło: AgrobiznesKlub