Najlepsi z najlepszych

Do końca lutego Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje zgłoszenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).

W konkursie mogą uczestniczyć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.

– W X edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2018 roku – informują organizatorzy.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do 28 lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

Źródło: ZG OSP