Najlepsi z najlepszych

Wójt Roku 2009

Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu ,,Wójt Roku 2017’’. Jego celem jest wyłonienie wójta, który w roku 2017 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

Kandydatów do tytułu „Wójta roku 2017” zgłaszają osoby, instytucje i organizacje, poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza zgłoszeniowego zawierającego opis osiągnięć z 2017 roku wraz załączonymi materiałami i zdjęciami, oraz aktualnym adresem strony internetowej gminy.

Zgłoszenie kandydata do konkursu musi być poparte przez co najmniej dwie różne organizacje lub instytucje z terenu gminy. Nie mogą w nim uczestniczyć zdobywcy tytułu „Wójta roku” w poprzednich edycjach konkursu.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów do tytułu „Wójt roku 2017” przyjmuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S. A., ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa w terminie od 12 lutego 2018 do 2 marca 2018 (w przypadku wysyłki decyduje data wpływu do TVP S. A.).

Tytuł „Wójta roku 2017” oraz nagrody w postaci dyplomu i pamiątkowej statuetki otrzymuje osoba, która uzyska najwięcej głosów w głosowaniu widzów w systemie SMS. Pozostali finaliści otrzymują równorzędne dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.

Wójt Gminy Zarzecze w hiszpańskim sadzie

Głosowanie SMS na finalistów konkursu „Wójt roku 2017” oraz prezentacja ich sylwetek na antenie Programu 1 TVP S.A. będzie prowadzona w terminie od 26 marca do 9 kwietnia 2018. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.
Źródło: TVP