Najdroższy cukier w historii

Londyńska giełda towarowa LIFFE zanotowała najwyższe w historii notowania cukru białego, na poziomie 589,9 USD/t. Najwyższe notowania od 28 lat osiągnął też cukier surowy na towarowej giełdzie w Nowym Jorku, osiągając poziom 506 USD/t, w transakcjach gotówkowych 515 USD/t.

Jako główny powód tak znacznych wzrostów brokerzy giełdowi podają prognozy zwiększenia eksportu przez Indie oraz wolniejsze zbiory trzciny cukrowej w Brazylii. Nie wykluczają też, że na ruchy cenowe mają też wpływ zapowiedzi znacznych zakupów ze strony Pakistanu i Meksyku.

Meksykańskie władze zdecydowały się na wprowadzenie kwoty importowej na 393 tys. ton rafinowanego cukru. Powodem jest prawie 11% spadek produkcji cukru z 5,5 do 4,96 mln ton w br. Mniejsza produkcja cukru to skutek niekorzystnych warunków pogodowych, które negatywnie wpłynęły na zbiory trzciny cukrowej.

PAKISTAN – JESZCZE W BR. PRAWDOPODOBNY IMPORT 300 TYS. TON CUKRU
Również władze pakistańskie poinformowały, że poważnie rozważane jest wydanie pozwoleń na import 300 tys. ton cukru surowego jeszcze do końca br. W sezonie 2008/09 produkcja cukru w Pakistanie spadła o 32% z 4,7 do 3,2 mln ton.