Nadzwyczajna pomoc dla producentów owoców i warzyw

W związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embarga m.in. na owoce i warzywa produkowane w Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wystąpiło do Komisji Europejskiej o uruchomienie tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw.

Aktualnie realizowany jest piąty mechanizm wsparcia, uruchomiony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw. Przepisy te umożliwiają przeprowadzanie operacji wycofania z rynku w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Celem przedmiotowego jest ograniczenie podaży owoców i warzyw tradycyjnie eksportowanych z państw UE na rynek Federacji Rosyjskiej przed wprowadzeniem embarga, a w rezultacie ustabilizowanie sytuacji na unijnym rynku tych produktów.

W ramach tego mechanizmu w całej UE przewidziano objęcie działaniami blisko 190 tys. ton owoców i warzyw, z czego w Polsce możliwe było objęcie kwalifikowalnymi działaniami w sumie ponad 100 tys. ton owoców i warzyw, w tym 90,4 tys. ton jabłek i gruszek, 10,9 tys. ton pomidorów, marchwi, słodkiej papryki i ogórków oraz 0,5 tys. ton śliwek.

Źródło: MR i RW