Nadwyżki żywności dla najuboższych

W ubiegłym tygodniu Agencja Rynku Rolnego rozstrzygnęła przetarg na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2010 roku. Oferty przetargowe złożyło 40 przedsiębiorców z Polski oraz z innych krajów UE. Według szacunków, pomoc otrzyma nawet 4 mln osób.”

Polska uczestniczy w programie Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” od 2004 roku. Kwota środków przeznaczonych na realizację programu w Polsce wzrasta z roku na rok. W tym roku będzie to 412 mln zł.
Z 29 przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Agencja podpisze umowy na dostawy do organizacji charytatywnych gotowych artykułów spożywczych. Będzie to 21 różnych artykułów spożywczych z 3 grup asortymentowych (zbożowe, mleczne i cukrowe).
Towary będą dostarczane w okresie od marca do grudnia 2010 r. do magazynów uprawnionych organizacji charytatywnych m.in. do Caritas Polska oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Organizacje będą dystrybuować otrzymane artykuły na terenie całego kraju za pośrednictwem swoich placówek.