Nadszedł czas działania

Po pozytywnym sygnale ze strony ministrów rolnictwa Copa i Cogeca wezwała Europejską do wprowadzenia unijnego prawa zwalczającego nieuczciwe praktyki handlowe, podnoszącego konkurencyjność i poprawiającego pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym.

W ocenie Copa – Cogeca nieuczciwe praktyki handlowe negatywnie wpływają na rolników, którzy znajdują się na końcu łańcucha dostawy żywności, wypchnięci tam przez dużych operatorów z sektora handlowego. Rolnicy nie mają żadnej możliwości negocjacji ceny, co powoduje niezwykłe trudności z płynnością finansową.

Widzieliśmy w całej Unii wiele prób radzenia sobie z tym problemem, żadna z nich nie była skuteczna. Nadszedł czas działania. W tym roku Parlament wydał już rezolucję, mieliśmy też rekomendacje od unijnej grupy zadaniowej ds. rynków rolnych, jasno wzywające to stworzenia odpowiedniego prawa. Prawo, które objęłoby całą UE pomogłoby też ujednolicić wspólny rynek i wyrównać szanse. Spółdzielnie również mogą pomóc rolnikom w pozycjonowaniu na rynku poprzez pomoc w promocji i negocjacji ceny. Na dodatek, handel jest niezbędny w utrzymaniu silnego i konkurencyjnego łańcucha dostawy produktów rolnych. Ważne jest zdobywanie nowych rynków dla naszych produktów oraz zapewnienie, że nasze umowy są wyważone i uczciwe – mówi Martin Pycha, przedstawiciel Cogeca i przewodniczący czeskich spółdzielni rolniczych.

Źródło: Copa – Cogeca