Naczelna Rada Łowiecka w sprawie redukcyjnego odstrzału dzików

Naczelna Rada Łowiecka oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wyrażają zdecydowaną dezaprobatę redukcji dzika poprzez strzelanie do ciężarnych i prowadzących potomstwo loch.

– Myśliwi w sposób poważny i profesjonalny traktują swoją rolę opiekunów ojczystej przyrody. Dziki są gatunkiem o dużym znaczeniu dla zachowania równowagi w ekosystemach leśnych. Polscy myśliwi rozumieją konieczność optymalnej redukcji populacji dzików w wyznaczonych strefach, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się groźnego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) – mówi Piotr Jenoch, przewodniczący zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Polski Związek Łowiecki deklaruje, że może wspólnie z resortami rolnictwa, środowiska, służbami weterynaryjnymi oraz środowiskami naukowymi wypracować plan działań w tym zakresie.

Źródło: PZŁ