fbpx
Strona głównaWiadomościNaborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

Naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

Izby rolnicze zwróciły się resortu rolnictwa o usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególnie działania PROW na lata 2014-2020, by terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały rok. Wg KRIR rozłożenie w czasie całego roku naborów byłoby ułatwieniem dla rolników, doradców, a także pracowników ARiMR obsługujących wnioski.

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie terminów naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020.

Terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy wynikają z Harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020, uzgodnionego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Rynku Rolnego. Harmonogram był również przedmiotem prac na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Harmonogram zawierający terminy naborów wniosków do 31 grudnia 2018 r. został na początku lipca tego roku upubliczniony na stronie MRiRW oraz ARiMR. Należy podkreślić, że w ww. harmonogramie terminy naborów wniosków w roku 2017 r. zostały podane są z dokładnością co do miesiąca, natomiast odnośnie do 2018 r. został wskazany kwartał, w którym nabór się odbędzie, za wyjątkiem instrumentów. gdzie J. terminy naborów uzależnione są od samorządów województw czy lokalnych grup działania oraz instrumentu _Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej-, w przypadku którego nabór będzie przeprowadzony w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Zgadnie z przyjętym harmonogramem, ARIMR ogłasza nabory wniosków w ramach różnych instrumentów wsparcia przez cały rok, są one rozłożone w czasie w taki sposób by nie kolidowały z pracami rolnymi oraz by wnioskodawcy mieli niezbędny czas na przygotowanie dokumentacji, w tym m.in. pozwolenia na budowę, pozwolenia środowiskowe, inne opinie i decyzje. Ponadto przy planowaniu terminów naborów bierze się pod uwagę stan zaawansowania weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy z wcześniejszych naborów, by ograniczyć do niezbędnego minimum oczekiwanie wnioskodawców na zawarcie umów o przyznaniu pomocy.

Ze względu na konieczność weryfikacji pewnych kryteriów dostępu zastrzeżono w przepisach niektórych rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej, kiedy mogą odbywać się nabory. W przypadku instrumentów „Modernizacja gospodarstw rolnych”,„Premie dla młodych rolników czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wskazano, iż dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w pierwszym albo w drugim kwartale roku kalendarzowego. Zapewnia to możliwość weryfikacji kryterium dotyczącego wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w tym w razie konieczności również podczas wizyty na miejscu. Natomiast w przypadku instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″ w rozporządzeniu wskazano, iż dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w trzecim albo czwartym kwartale roku kalendarzowego. Wymagana jest weryfikacja kryterium dotyczącego powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze NATURA 2000 wchodzących w skład gospodarstwa w oparciu o aktualne dane zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów. ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez ARiMR. Dane te są zaktualizowane na podstawie informacji z wniosków obszarowych składanych  przez rolników każdego roku w okresie od połowy marca do połowy maja.

Planuje się, że na początku przyszłego roku zostaną podane terminy: naborów wniosków ze wskazaniem konkretnego miesiąca 2018 r. W przypadku propozycji dotyczących terminów naborów wniosków, będę wdzięczny za ich jak najszybsze przesłanie. Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania szczegółowego harmonogramu na rok 2018.

Źródło: KRIR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.