Nabór wniosków o wsparcie zalesiania trwa

Wnioski o wsparcie na zalesianie mogą składać zarówno rolnicy, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Oddziały ARiMR będą je przyjmować jeszcze do 17. sierpnia.

Nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" trwa. Pieniądze są przyznawane w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wsparcie jest przeznaczone dla rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego (jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw), które na swoich gruntach postanowiły posadzić las. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 17 sierpnia 2015 r.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" zostaną poddane ocenie punktowej ze względu na spełnienie kryteriów wyboru operacji. Punkty będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym ma być posadzony las. Najwięcej ich będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną.

Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zalesionego, a także na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest poniżej 30%. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie. Zostanie ona podana przez prezesa agencji do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR nie później niż 15 października 2015 r.

Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione. Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

Pomoc na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" będzie wypłacana w trzech różnych formach:

  • pierwsza obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r.,
  • druga polega na wypłacaniu  przez 5 lat premii pielęgnacyjnej,
  • trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej.

Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności