Nabór członków do funduszy promocji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. z 2016 r., poz. 2304), w okresie od 1 do31 stycznia 2017 r. prowadzony będzie nabór kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

– Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 5 kandydatów reprezentujących producentów produktów rolno-spożywczych oraz do 3 kandydatów reprezentujących przetwórców produktów rolno-spożywczych – informuje Biuro Prasowe MRiRW

 Źródło: MRiRW