Na zaproszenie KRD

Na zaproszenie Krajowej Rady Drobiarstwa  przyjechali  do Polski przedstawiciele rządu Chin. Głównym celem wizyty  chińskiej  delegacji było omówienie warunków rozszerzenia zakresu współpracy między krajowymi producentami drobiu a ich potencjalnymi partnerami handlowymi z Państwa Środka.

W ramach wizyty strona chińska spotkała się również z przedstawicielami administracji publicznej, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju, Agencji Rynku Rolnego oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Obecność chińskiej delegacji w Polsce to z pewnością bardzo ważny element w rozwoju współpracy między naszymi krajami. Tego rodzaju inicjatywy z jednej strony pomagają w jasny sposób określić oczekiwania tamtejszych kontrahentów, dając z drugiej strony możliwość do zaprezentowania naszych kompetencji. W mojej ocenie zakończona misja gospodarcza ugruntowała przekonanie o wysokiej jakości polskiego i europejskiego drobiu, produkowanego m.in. w ramach  Systemu Jakości QAFP. Ma to szczególne znaczenie w kontekście faktu, iż Polska jest obecnie jedynym krajem w Europie, który został zatwierdzony do eksportu swojego drobiu na rynek Chin. Mam pewność, że przy odpowiednim wykorzystaniu naszego potencjału w przyszłości będziemy mogli myśleć już nie tylko o umacnianiu swojej pozycji w Unii Europejskiej, gdzie już dziś jesteśmy liderem, ale także o dynamicznej ekspansji na rynki państw trzecich – mówi  Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

W ciągu siedmiu dni delegaci z Chin mieli okazję spotkać się z producentami i hodowcami drobiu oraz odwiedzić zakłady drobiarskie, a także porozmawiać z reprezentantami administracji krajowej i samorządowej. Podczas pobytu w Polsce przedstawiciele strony chińskiej wzięli udział m.in. w konferencji zorganizowanej w Toruniu z okazji jubileuszu 25-lecia KRD-IG, gdzie dyskutowali w panelach tematycznych poświęconych najnowszym wymaganiom w zakresie importu mięsa drobiowego na rynek Państwa Środka, perspektywom rozwoju branży w tym kraju, a także oczekiwaniom strony chińskiej dotyczącym oferty polskiego sektora drobiarskiego. Uroczysta inauguracja VIII edycji akcji “Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” przez Marszałka Piotra Całbeckiego, degustacje, a także  wizyta w Kołudzie Wielkiej, gdzie mieści się ośrodek hodowli zarodowej Gęsi Białej Kołudzkiej, były okazją do zapoznania się gości z tradycyjną polską specjalnością.

Jestem przekonana, że polsko-chińska współpraca w zakresie eksportu drobiu ma przed sobą obiecujące perspektywy. W kontekście partnerstwa handlowego głównymi czynnikami, które mają wpływ na nasz wybór są jakość i bezpieczeństwo. W czasie tych kilku dni nasi delegaci mogli przekonać się o walorach polskiego mięsa drobiowego, zaawansowanej technologii wykorzystywanej do jego produkcji, a także poznać bogactwo tutejszej tradycji drobiarskiej. Chciałabym podkreślić, że w odniesieniu do branży, nie zamierzamy ze sobą konkurować. Naszym celem jest natomiast budowanie komplementarnej oferty, która wypełni rynkowe nisze i pozwoli w obu krajach na stworzenie kompletnej i jakościowej oferty w zakresie mięsa drobiowego – podsumowuje Pani Tian Yali, Dyrektor Generalny COFCO Meat, jednego z głównych producentów i zarazem importerów mięsa w Chinach, wchodzący w skład Grupy COFCO.

krd_misja-gospodarcza-chiny-2

Źródło: KRD