Na wniosek ministra rolnictwa

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi rząd 19 lipca przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaproponowano rozwiązania, które uwzględniają postulaty producentów rolnych dotyczące zwiększenia ich wpływu na wydawanie środków z funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Fundusze te utworzono w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z projektem ustawy, środki z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych przeznaczane będą na działania informacyjne i promocję produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez producentów dokonujących wpłat na te fundusze. Chodzi o to, aby producenci produktów rolno-spożywczych w większym stopniu odczuli korzyści z dokonywanych wpłat na fundusze.

Przewidziano także zmiany w składzie komisji zarządzających funduszami promocji: zwiększy się liczba przedstawicieli producentów z 4 do 5 i zmniejszy się liczba przedstawicieli przetwórców z 4 do 3 – zmiana ta nie wpłynie na ogólną liczbę członków komisji, a jedynie na proporcje między liczbą producentów a przetwórców. W rezultacie w tych komisjach będzie: 5 przedstawicieli producentów, 3 przedstawicieli przetwórców i 1 przedstawiciel izby rolniczej. W praktyce rozwiązanie to zapewni przewagę przedstawicielom producentów, którzy ponoszą wpłaty na rzecz funduszy promocyjnych. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło: KPRM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności