Na własne potrzeby

Samorząd rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uproszczenie przepisów  dotyczących uprawy maku niskomorfinowego “na własne potrzeby” w gospodarstwie, na powierzchni nie przekraczającej 0,01 ha.

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych obecnie obowiązujące przepisy są zbyt skomplikowane i mają wydłużoną drogę decyzyjną. Według izb takim uproszeniem byłaby możliwość zgłoszenia uprawy maku niskomorfinowego do wójta/ burmistrz a niszczenie słomy makowej odbywałoby się w obecności sołtysa.

Źródło: KRIR