fbpx

Na wdrażanie innowacji w sektorze rolnym

“Współpraca” to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wspierające współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Dostępne środki pomogą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Szacuje się, że w okresie realizacji Programu wsparcie uzyska 90 grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI), w ramach łącznego budżetu działania w kwocie 57 999 730 euro.

Działanie “Współpraca” ma ułatwić przepływ wiedzy do praktyki. Przyczyni się miedzy innymi do wprowadzenia nowych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych i zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego.

Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. To właśnie grupy EPI mogą być beneficjentami. W ramach działania założono wsparcie funkcjonowania grup EPI oraz realizacji przez te grupy projektów.

Wymogi dotyczące grup EPI: utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników, właścicieli lasów, instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów), przedsiębiorców, doradców, członkami mogą być także inne podmioty, których członkostwo w grupie będzie niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji.

Projekty mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi.

Przykładowo mogą to być projekty dotyczące opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa np. owoców i warzyw, mięsa, mleka, nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania, mogą też dotyczyć ulepszonych czy też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.

Poziom pomocy: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących, 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy
Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł, w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20 % kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą stanowić dodatkowo maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Zgodnie z harmonogramem wdrażania PROW 2014–2020 pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu 2017 r.

Źródło: MR i RW

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.