Na targowisku i w skupie – Aktualne ceny zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 4–10.02.2019 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 866 zł/t, nieznacznie (o 0,2%) drożej niż tydzień wcześnie i o 2% drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 30% wyższa niż w porównywalnym okresie 2018 r.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 729 zł/t i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej. Zboże to było o 26% droższe niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 844 zł/t, o 2,5% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jęczmień był o 3% droższy niż przed miesiącem i o 26% droższy niż rok wcześniej.

Za kukurydzę, tak jak tydzień wcześniej, płacono 740 zł/t. Cena tego ziarna była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 17% wyższa od uzyskanej w porównywalnym okresie 2018 r.

Źródło: KOWR