Na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o wyasygnowanie środków finansowych na dofinansowanie dla gmin przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obecnie ponosi gmina. W ocenie KRIR jest to duży wydatek, dlatego większość gmin wiejskich nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

– Brak planu stanowi istotny problem dla mieszkańców i hamuje rozwój gmin. Jest to także niekorzystne dla rozwoju gminy, często powodując także konflikty co do sposobu zabudowania i zagospodarowania danego terenu.Zasadne zatem  wydaje się wyasygnowanie  środków finansowych  na dofinansowanie dla gmin przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju terytorialnego i gospodarczego wielu gmin wiejskich w Polsce – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR