Na spłatę zobowiązań publicznoprawnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty II raty pożyczki na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.

Jak ustaliliśmy druga rata może zostać wypłacona pożyczkobiorcom, którzy udokumentowali spłatę należności w wysokości pierwszej raty pożyczki.

Płatności realizowane będą na bieżąco, z uwzględnieniem ostatecznego terminu wypłat przypadającego na dzień 20.09.2017 r. Pożyczkobiorców zainteresowanych otrzymaniem drugiej raty pożyczki prosimy o nawiązanie kontaktu w tej sprawie z Biurem Powiatowym ARiMR – informuje Biuro Prasowe AR i MR

W  ciągu miesiąca od wypłacenia drugiej raty pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić należność oraz przedłożyć w Biurze Powiatowym ARiMR dokumenty potwierdzające spłatę nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach tej raty pożyczki. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015.187 ze zm.) oraz umowy pożyczki.

Źródło: AR i MR