Na rzecz żyta

RYE BELT to nazwa międzynarodowej inicjatywy na rzecz żyta. Celem nadrzędnym tego długofalowego projektu jest wspieranie konkurencyjności rolników uprawiających żyto na rynku międzynarodowym.

KWS – jako partner w dziedzinie hodowli tego gatunku zboża – połączył działania specjalistów w zakresie rolnictwa, doradztwa, nauki i handlu z różnych regionów Europy skupiając je w ramach tzw. krajowych Zespołów Projektowych.
Żyto z perspektywy 2012 – Międzynarodowy Kongres Żyta
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Żyta Żyto z perspektywy 2012″, który odbył się 23 i 24 maja 2012, przyciągnął do Poznania ekspertów, zarówno badaczy jak i praktyków. Został zainicjowany przez pomysłodawców i realizatorów Projektu RYE BELT, działających w ramach tego Projektu na rzecz poprawy konkurencyjności rolników prowadzących uprawy żyta w całej Europie.
Polska zajmuje czołowe miejsce w świecie w produkcja ziarna żyta. Wiąże się to głównie z wielowiekową, bogatą tradycją uprawy żyta w naszym kraju, posiadaniem własnych odmian oraz warunkami glebowo-klimatycznymi, które pozwalają uzyskać wysoką wydajność. W wielu rejonach uprawy żyto jest czymś więcej niż produktem niszowym. Popyt na ten gatunek kształtują z jednej strony tradycje żywieniowei, z drugiej zaś żyto wykorzystywane jest jako pasza dla zwierząt, surowiec do produkcji bioetanolu bądź substrat do produkcji biogazu. Żyto jest gatunkiem bardzo wytrzymałym na stresy o dużych zdolnościach przystosowawczych. Pod względem ekonomiczności uprawy ten gatunek zboża, zwłaszcza na glebach lekkich, nie ma sobie równych. Bardzo dobrze zastępuje inne gatunki w mieszankach paszowych. Szczególnie w gospodarstwach prowadzących hodowlę zwierząt, posiadających zaplecze techniczne do przygotowania pasz, żyto może okazać się sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz ograniczenia rosnących kosztów żywienia zwierząt.
Uczestnicy Kongresu wzięli udział w dyskusjach poświęconych najnowszym doniesieniom na temat żyta oraz wynikom badań naukowych nad tym gatunkiem, prowadzonych w takich dziedzinach jak uprawa żyta, żywienie zwierząt i ludzi czy pozyskiwania bioenergii. Zakres tematyczny Kongresu obejmował optymalizację prowadzenia łanu żyta, pierwsze wyniki doświadczeń z siewu punktowego żyta, zastosowanie produktu wysokobłonnikowego uzyskanego z ziarna żyta w żywieniu człowieka, a także raporty z doświadczeń praktycznych, przedstawiających możliwości zastosowania żyta hybrydowego w żywieniu zwierząt, jak i w biogazowniach do produkcji energii.
Drugiego dnia Kongresu uczestnicy mogli uczestniczyć w czterech różnych tematycznie wycieczkach, poświęconych praktycznej upraw żyta, zagadnieniu żywienia zwierząt, przetwórstwa (zwiedzanie młyna żytniego) i eksploatacji biogazowni.
Przewidywanym terminem kolejnego Kongresu jest rok 2015.”