Na rzecz zdrowia pszczół

Firmy BASF i NOD Apiary Products ogłosiły współpracę na rzecz dostarczenia europejskim pszczelarzom nowego produktu, który kontroluje Varroa destructor, pasożytnicze roztocze, zidentyfikowane przez niezależne instytucje jako główny winowajca obniżającej się liczby uli pszczelich na światową skalę.

BASF i NOD inwestują w Mite AwayTM Quick Strips” (MAQS), których celem jest niwelowanie roztocza Varroa, kiedy żeruje ono na rozwijających się młodych pszczołach. Kluczowym rozwiązaniem zastosowanym w tych łatwych w użyciu paskach jest powłoka z biodegradowalnego plastiku Ecoflex® produkcji BASF, która wypełniona jest roztoczobójczym kwasem mrówkowym w preparacie sacharydowym (cukru roślinnego). Sekret paska: jest zaprojektowany, żeby przeniknąć do plastra z czerwiem, powstrzymuje roztocza tam, gdzie się rozmnażają.

Paski naśladują mechanizm obronny obserwowany w naturze. Kwas mrówkowy występuje w jadzie pszczół i żądłach wielu owadów, takich jak mrówki. Tym jednakże, co zapewni pszczelarzom spokój ducha, jest wygoda użycia i skuteczność MAQS. Pasek może być zastosowany w dowolnym okresie sezonu, a pszczelarz ma do dyspozycji produkt jednokrotnego użycia z krótkim okresem leczenia (7 dnia zamiast 42). Badania produktu w USA, Kanadzie i Francji wykazały, że MAQS kontroluje aż do 97 procent roztocza Varroa.

Paski dostępne są już na rynkach w Kanadzie i USA, władze w Hawajach wystąpiły o rejestrację z tytułu “wyjątkowych potrzeb lokalnych”, żeby upewnić się, że pszczelarze będą mieli dostęp do produktu tak szybko, jak to tylko możliwe, i otrzymały ją. BASF i NOD planują współpracę z organami rejestrującymi w Europie, żeby udało się udostępnić MAQS europejskiej społeczności pszczelarzy w terminie 2 lat.

Zgodnie z warunkami Umowy, BASF zapewni znaczące wsparcie na rzecz wprowadzenia produktu na globalny rynek, w tym stałą pomoc techniczną i wsparcie przy rejestracji przez okres pięciu lat. Obecnie obydwie firmy są współwłaścicielami patentu, firma BASF zaś zaangażowana jest we wspieranie rejestracji produktu i jego dystrybucji na terenie Europy.

Informacje na temat NOD Apiary Products
Firma została założona w 1997 roku w Ontario, w Kanadzie, przez pszczelarzy, którym przyświecają idee organicznego pszczelarstwa. Działalność NOD Apiary Products skoncentrowana jest wyłącznie na ochronie pszczół. Firma zatrudnia sześć osób w dziale produkcji, a pod koniec roku obrotowego 31 maja 2009 jej sprzedaż wyniosła 1 milion dolarów kanadyjskich. Wśród dostępnych produktów znajdują się Mite Away IITM, chroniące przed zimnem pokrowce Bee Cozy oraz skrzynki uli korpusowych – rodnie.
W 2007, David VanderDussen, prezes zarządu i badacz, otrzymał nagrodę premiera Ontario Award of Excellence for Agri Food Innovation. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.miteaway.com

Informacje na temat Działu Crop Protection firmy BASF
Ze sprzedażą, która wyniosła 3,6 miliarda euro w 2009 roku, Dział Crop Protection firmy BASF jest liderem w ochronie upraw i solidnym partnerem w rolnictwie, który zapewnia powszechnie znane i innowacyjne fungicydy, insektycydy i herbicydy. Rolnicy stosują te produkty i korzystają z usług firmy, aby zwiększyć uprawy oraz poprawić ich jakość. Inne oferowane rozwiązania obejmują zdrowie publiczne, zwalczanie szkodników budowlanych/miejskich, trawniki, rośliny ozdobne, zarządzanie wegetacją oraz leśnictwo. Celem BASF jest sprawianie, żeby wiedza szybko przekładała się na sukces rynkowy. Wizją Działu Crop Protection firmy BASF jest sprawić, żebyśmy stali się światowym pionierem w innowacjach, optymalizowaniu produkcji rolnej, poprawianiu jakości żywienia, a co za tym idzie, podnosili jakość życia rosnącej globalnej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.agro.basf.com.