Na rynku zbóż

W pierwszym tygodniu października na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego wzrosły. Spadek cen odnotowano w przypadku żyta konsumpcyjnego.

W dniach 2–8 października 2017 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie664 zł/t, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 7% droższe. Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 562 zł/t wobec 566 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była jednak o 1% wyższa niż przed miesiącem i o 8% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przeciętna cena jęczmienia paszowego wyniosła 621 zł/t i była o 2% wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 6% droższe niż w pierwszym tygodniu września br. i o 14% droższe niż przed rokiem. Za jęczmień browarny płacono 690 zł/t, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 3% więcej niż przed miesiącem, ale o 1% mniej niż rok wcześniej – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR