Na rynku zbóż – niewielkie korekty cen

W dniach 19–25.11.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 838 zł/t, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 23% wyższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 715 zł/t wobec 718 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była jednak o 1% wyższa niż przed miesiącem i o 23% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 802 zł/t i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,3%) wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 25% droższe.

Za kukurydzę przeciętnie płacono 710 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż przed miesiącem i o 19% wyższa niż przed rokiem.

Źródło: KOWR