Na rynku zbóż bez zmian

Zgodnie z przewidywaniami, w okresie przedświątecznym na krajowym rynku zbożowym niewiele się zmieniło. Niektóre wytwórnie pasz dokonały dalszej, nieznacznej obniżki cen skupu pszenicy paszowej, szczególnie we wschodniej części kraju, gdzie podaż tego zboża na rynku znacznie wzrosła. N

W wielu regionach ciągle utrzymuje się niska podaż kukurydzy. Krajowi producenci niechętnie pozbywają się ziarna. Ich oczekiwania cenowe są wyższe niż ceny proponowane przez nabywców. Za tonę kukurydzy żądają 560 – 580 PLN/t, podczas gdy wytwórnie pasz nie płacą więcej niż 500 – 530 PLN/t loco punkt skupu.

Osłabienie kursu euro względem złotego spowodowało, iż opłacalny zaczyna być import. Tak jest na przykład z pszenicą paszową. Coraz większe ilości tego zboża sprowadzane są ze Słowacji i Czech. W minionym tygodniu, w portach przedmiotem eksportu była głównie pszenica (ładowano dwa duże statki pszenicą) oraz niewielkie ilości żyta.

Według notowań giełdowych, w piątek 10/04 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 510-530 PLN/t (510-530 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 455-490 PLN/t (450-490 PLN/t).

Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 340-375 PLN/t (360-380 PLN/t), jęczmienia paszowego – 430-460 PLN/t (430-460 PLN/t), a kukurydzy – 475-515 PLN/t (475-515 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

Wrp.pl za Dalgety Agra Polska Sp. z o.o.