Na rynku zbóż

łan zboża

Według Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rynku krajowym w dniach 26.02 – 1.03 w porównaniu z poprzednim notowaniem  wzrosły średnie ceny wszystkich monitorowanych rodzajów zbóż.

Pszenica konsumpcyjna była skupowana w cenie od 613 zł/t w woj. opolskim do 670 zł/t w woj. łódzkim. Średnio w kraju za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono 646 zł/t. Wzrost cen, w porównaniu z poprzednim notowaniem, wystąpił w dziewięciu województwach (o 0,1–5,5%). Spadek cen odnotowano w woj. podlaskim (o 0,4%), woj. świętokrzyskim (o 0,5%) i woj. śląskim (o 0,6%), a w czterech województwach cena nie uległa zmianie. Średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej była nieznacznie (o 0,3%) niższa niż przed miesiącem.

Za pszenicę paszową w zależności od województwa płacono od 587 zł/t w woj. opolskim do 650 zł/t w woj. łódzkim. Ziarno to skupowano średnio po 623 zł/t. Wzrost cen pszenicy paszowej w odniesieniu do poprzedniego notowania wystąpił w siedmiu województwach (o 0,4–5,3%). Spadek cen odnotowano w woj. małopolskim (o 0,5%) i woj. dolnośląskim (o 0,8%), a w siedmiu województwach cena nie uległa zmianie. Średnia cena pszenicy paszowej była o 0,6% wyższa niż przed miesiącem.

Żyto konsumpcyjne było skupowane w cenie od 510 zł/t w woj. małopolskim
do 600 zł/t w woj. lubelskim i podkarpackim. Średnio w kraju za to ziarno płacono 552 zł/t. Cena żyta wzrosła w sześciu województwach (o 0,5–9,0%). Spadek wystąpił
w pięciu województwach (o 0,4–2,5%) i również w pięciu województwach cena utrzymała się na poziomie z poprzedniego notowania. Średnia krajowa cena skupu żyta konsumpcyjnego była o 0,7% wyższa niż miesiąc wcześniej.

Za jęczmień paszowy w skupie płacono od 540 zł/t w woj. dolnośląskim do 671 zł/t w woj. lubelskim. Średnia krajowa cena tego ziarna wyniosła 610 zł/t. W porównaniu
z poprzednim notowaniem wzrost cen jęczmienia paszowego wystąpił w woj. zachodniopomorskim (o 1,8%), woj. łódzkim (o 3,4%) i w woj. pomorskim (o 5,3%). Spadek cen odnotowano w czterech województwach (o 0,3–3,6%), a w sześciu województwach cena nie uległa zmianie[1]. Średnia cena jęczmienia paszowego była
o 1,9% wyższa niż miesiąc wcześniej.

Źródło: KOWR

[1] W przypadku woj. podlaskiego i mazowieckiego brak jest informacji o cenach skupu tego zboża, a w przypadku woj. śląskiego brak jest danych porównawczych.