Na nowych zasadach

W dniu 31 grudnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 21 października 2016 roku (Dz.U. z 2016 poz. 2043).

Jak ustaliliśmy nowe przepisy pozwalają rolnikom na pobieranie wynagrodzenia poza rolnictwem w większym wymiarze, bez utraty prawa do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeszcze niedawno rolnicy mogli dorabiać do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. W chwili obecnej dozwolony limit to kwota równa wysokości minimalnego wynagrodzenia, która w 2017 roku wynosi 2 tys. zł. Podjęcie aktywności jako zleceniobiorca czy członek rady nadzorczej należy zgłaszać do KRUS-u na bieżąco – informuje KRUS.

Źródło: KRUS