Na nowych zasadach

Fundusze promocji mają przede wszystkim wspierać działania marketingowe, np. uczestnictwo w targach.

W trakcie 30 posiedzenia Sejmu RP ( 15 – 16 listopada ) posłowie pracowali nad nowelizacją ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Rządowy projekt zmiany ustawy przewiduje zwiększenie wpływu przedstawicieli środowiska producentów i hodowców na sposób wydatkowania środków z tych funduszy. Projekt zakłada zmianę w proporcjach między liczbą producentów a liczbą przetwórców wchodzących w skład komisji zarządzających funduszami promocji. Liczba przedstawicieli producentów ma zwiększyć się z czterech do pięciu, natomiast zmniejszona ma zostać liczba przetwórców z czterech do trzech.

Ma to zapewnić przewagę przedstawicielom podmiotów, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych powstały na podstawie ustawy z 2009 r. Są one tworzone z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów takich jak zboże, mięso, owoce, ryby. Pieniądze pochodzą od producentów rolnych, a przekazywane są za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem na rachunek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego.
Fundusze promocji mają przede wszystkim wspierać działania marketingowe, zachęcać do wzrostu spożycia określonych produktów. Z pieniędzy tych można np. sfinansować udział w targach, badania rynkowe, akcje promocyjne czy prace naukowe.

Źródło: Sejm RP