Na łąkę, ściernisko oraz zarośnięte pobocza

Koszenie miedzy czy rozdrabnianie resztek pożniwnych, karczowanie samosiewów i samorostów na obrzeżach pól, to prace, które wykonywane są w większości gospodarstw rolnych. Jednak wykonanie tych prac niejednokrotnie wymaga wyspecjalizowanego sprzętu.

Mulczery, czy kosiarki bijakowe lub toporowe nadają się do wykaszania poboczy, jednak ich zastosowanie do rozdrabniania resztek pożniwnych po uprawach kukurydzy ziarnowej jest już wielce dyskusyjne. Podobnie specjalistyczne rozdrabniarki resztek pożniwnych nie nadają się kompletnie do koszenia trawy czy karczowania krzaków.
Kosiarki bijakowe są maszynami o dość szerokim zastosowaniu. Przedstawicielem takiej maszyny jest kosiarka Shulte FX 350. Jest to ciężka kosiarka doczepiana o 3 rotorach tnących. Ciekawym rozwiązaniem jest zabudowanie zewnętrznych rotorów na uchylnych platformach, montowanych na zawiasie do platformy głównej. Przeniesienie napędu od przekładni głównej napędzanej od WOM odbywa się poprzez dwa wały napędowe.
Ważną cechą użytkową opisywanej maszyny jest możliwość regulacji wysokości koszenia/rozdrabniania bez ograniczenia kopiowania terenu. Jest to szczególnie ważne zważając, że szerokość robocza opisywanej maszyny wynosi 3,5 metra. Boczne platformy mogą uchylać się w górę i w dół niezależnie od siebie i platformy wózka o kilkadziesiąt stopni. Umożliwia to pracę na niewielkich nasypach, przejazd przez rozpadliny etc.
Szczególnie ważną cechą jest sam zespół tnący. Wykonany jest on w układzie 4 wirujących noży głównych i przeciwnoża zamontowanego na stałe na korpusie komory roboczej. Noże zamocowane są wahliwie do piasty, niemniej ich ogromna masa zapewnia równomierność pracy. Dolny nóż posiada dodatni kąt natarcia, dzięki czemu wytwarza ciąg powietrza ku górze. Powoduje to podnoszenie wyłogu a następnie pokosu i kierowanie na górny nóż.
Wysokość koszenia ustawia się poprzez zmianę wysokości tylnego układu jezdnego, za pomocą układu siłowników hydraulicznych. Do transportu zewnętrzne platformy składane są do góry.
Dzięki niezwykle masywnej konstrukcji zespołu tnącego, maszyna doskonale nadaje się do karczowania samorostów drzewiastych, krzaków etc. Doskonale sprawdza się również do koszenia trawy, rozdrabniania resztek pożniwnych. Maszyna produkowana jest w kilku szerokościach transportowych.