Na kredyty inwestycyjne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przyznała współpracującym bankom dodatkowe środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w III kwartale 2017 r. Wnioski o ich przyznanie należy składać w bankach współpracujących z ARiMR.

Łączna kwota środków udostępnionych bankom na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 9,26 mln zł. Przewiduje się, że pozwoli to bankom na udzielenie w trzech pierwszych kwartałach br. kredytów inwestycyjnych w wysokości 1,19 mld zł – informuje Biuro Prasowe AR i MR

O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w następujących bankach: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z – kredyty na zakup użytków rolnych,  PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Źródło: AR i MR