Na krajowym rynku zbóż – Taniej niż przed rokiem

Na początku 2020 roku w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciętna krajowa cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 712 zł za tonę i była o 16 % niższa niż przed rokiem. Za żyto konsumpcyjne płacono 571 za tonę. Zboże to było o 0,6% droższe niż przed miesiącem, ale o 20% tańsze niż przed rokiem.

Jęczmień paszowy średnio w kraju kupowano po 666 zł/t, o 1% taniej niż w drugiej połowie grudnia 2019 r. Jednocześnie ziarno to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale o 19% tańsze niż rok wcześniej. Średnia cena zakupu kukurydzy wyniosła 661 zł/t. Cena ta była o 5% wyższa niż przed miesiącem, ale o 12% niższa niż przed rokiem – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR

Opracował: Samuel Skrzysz