Na kontach rolników

Płatności podzielone w rolnictwie

Już ponad 1,4 mld zł trafiło do rolników w ramach wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16 października  rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. W ciągu czterech pierwszych dni realizacji tych płatności na konta bankowe ok. 286 tys. rolników trafiło 1,4 mld zł. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

– Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Źródło: ARiMR