Na koniec maja suszy nie odnotowano

We wszystkich (3064) gminach Polski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach określił aktualny stan zagrożenia suszą dla upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

W pierwszym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2014 roku, nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Kwiecień w tym roku był bardzo ciepły, choć temperatura powietrza na terenie kraju była w dużym stopniu zróżnicowana. Tegoroczny maj pod względem termicznym był stosunkowo mało zróżnicowany. W kwietniu stwierdzono na obszarze Polski duże zróżnicowanie pod względem wystąpienia opadów atmosferycznych. Bardzo niskie opady, poniżej 20 mm wystąpiły na Pojezierzu Wschodnio-suwalskim, stanowiły one poniżej 50% normy wieloletniej. Niskie opady wynoszące 20 – 30 mm wystąpiły również na Pojezierzu Mazurskim, na Nizinie Podlaskiej, stanowiły one w tych rejonach 50-70% normy. Podobnej wielkości opady wystąpiły w Dolinie Konińskiej oraz na Równinie Rychwalskiej, co stanowiło na tych terenach 100% normy. Natomiast, należy zaznaczyć stosunkowo wysokie opady występujące na Pojezierzach: Poznańskim, Drawskim, Szczecineckim, Wałeckim, wynosiły one w tych regionach od 50 do70 mm, stanowiąc od 130 do 180% normy wieloletniej. Najwyższe opady atmosferyczne odnotowano w Karpatach, ponad 100 mm.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. Najniższe wystąpiły w północnej a zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju od 20 do 100 mm, im dalej na południe, tym wartości opadów były większe. Najwyższe opady odnotowano w Sudetach, na Wyżynie Lubelskiej, we Wschodnich i Zachodnich Beskidach, na Podhalu oraz w Tatrach, od 100 do powyżej 300 mm. W niektórych miejscowościach były to rekordowe opady nie notowane nawet od kilkudziesięciu lat.

Obfite opady deszczu jakie wystąpiły w całym kraju oraz występująca w tym czasie stosunkowo wysoka temperatura, mogą spowodować znaczne porażenie upraw zbożowych i rzepaku. Istnieje duże ryzyko pojawienia się rozwoju wielu chorób grzybowych u zbóż jak: septorioza liści i plew, rdza brunatna, a w przypadku rzepaku – zgnilizny twardzikowej. Obecnie panujące warunki pogodowe sprzyjają też rozwojowi choroby grzybowej, parcha u jabłoni.

W wielu rejonach Polski, po bardzo obfitych opadach atmosferycznych, powstało duże zagrożenie spowodowane znacznym nagromadzeniem się wody na polach. Stojąca woda może spowodować, że uprawy zaczną gnić. Nadmiar wody jest dla roślin bardziej niebezpieczny w porównaniu z jej niedoborem.

(Źródło: IUNG – PIB)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności