Na giełdach dalsze wzrosty

W minionym tygodniu notowania pszenicy w kontrakcie sierpniowym na paryskiej giełdzie w dalszym ciągu rosły, dochodząc do 224,5 euro/tonę. Jest to najwyższy poziom cen w historii tego kontraktu. Ceny rosną nieprzerwanie od początku lipca br., a w ostatnim okresie napędzane są niepokojami o skalę strat w produkcji pszenicy spowodowanych suszą w krajach basenu Morza Czarnego, w tym przede wszystkim w Rosji.

Ostre” wzrosty w ubiegłym tygodniu związane są z wprowadzeniem przez rząd Rosji czasowego zakazu eksportu zbóż już od połowy sierpnia br. Mniejsze zwyżki odnotowywane są w przypadku kukurydzy. Kukurydza w kontrakcie listopadowym na paryskiej giełdzie notowana jest obecnie po 198,75 euro/tonę. Jest to również poziom cen najwyższy w kontrakcie.
Na giełdzie w Chicago także “królują” zwyżki, a giełda ta wyznacza światowe tendencje cenowe.
W omawianym tygodniu notowania pszenicy w kontrakcie wrześniowym przekroczyły poziom 300 USD/tonę osiągając 302,3 USD/tonę.
Drożała także kukurydza, chociaż prognozy wskazują na rekordowy poziom produkcji tego gatunku w bieżącym sezonie. Notowania kukurydzy na giełdzie w Chicago (kontrakt wrześniowy) wzrosły do 160,2 USD/tonę.

Źródło: komentarz FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł