fbpx

Na co rolnicy mogą jeszcze uzyskać dofinansowania? Aktualne nabory wniosków PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowany 11 kwietnia br. harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r.

Zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” – informuje MRiRW.

Samasz loteria - baner

Ponadto zrezygnowano z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Lp. Działanie/poddziałanie/typ operacji Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
ROZWÓJ GOSPODARSTW
1 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 3 stycznia – 30 grudnia 2022 r.
2 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt 29 marca – 27 maja 2022 r.
3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie 29 marca – 27 maja 2022 r.

wrzesień 2022 r.

4 Premie dla młodych rolników 31 marca – 29 maja 2022 r.
5 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 4 maja – 17 czerwca 2022 r.

październik 2022 r.

6 Restrukturyzacja małych gospodarstw 16 maja – 14 lipca 2022 r.
7 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej czerwiec 2022 r.

październik 2022 r.

8 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
9 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF 28 lutego – 28 kwietnia 2022 r.

 

Lp. Działanie/poddziałanie/typ operacji Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
10 Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem czerwiec 2022 r.
ROZWÓJ TERYTORIALNY
11 Scalanie gruntów Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
12 Gospodarka wodno-ściekowa Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
13 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
14 Wsparcie przygotowawcze Nabory ogłoszone zostały przez SW.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych poszczególnych SW.

15 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
16 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Nabór ciągły.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2022 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17 Współpraca 30 kwietnia – 15 czerwca 2022 r. – nabór ogólny bez KŁD
18 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
19 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

 

Lp. Działanie/poddziałanie/typ operacji Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
20 Wsparcie korzystania z usług doradczych Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
21 Wsparcie dla szkolenia doradców Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
22 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym lipiec 2022 r.
OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
23 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 16 maja 2022 r.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2022 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

24 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
25 Rolnictwo ekologiczne
26 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
27 Dobrostan zwierząt
28 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych:

–  wsparcie na zalesienie,

–  wsparcie na zadrzewienie

1 czerwca – 1 sierpnia 2022 r.
29 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska czerwiec/lipiec 2022 r.
30 Zarządzanie zasobami wodnymi Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.
Lp. Działanie/poddziałanie/typ operacji Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
31 Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1–31 lipca 2022 r.

1–31 grudnia 2022 r.

Ministerstwo informuje jednocześnie, że planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków (zgodnie z informacją o tym wydłużeniu podaną do publicznej wiadomości przez podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot).

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.