Na co przeznaczysz pieniądze w Twojej miejscowości?

Społeczności lokalne będą aktywnie uczestniczyły w rozwoju swoich miejscowości, powiatów, gmin, itp. Jak? Decydując, między innymi, na jakie projekty i strategie w ich okolicy zostaną skierowane pieniądze.

Przedłożona przez ministra rolnictwa ustawa o rozwój lokalnym z udziałem lokalnej społeczności została przyjęta przez Radę Ministrów. Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej.

RLKS powstał na bazie podejścia LEADER. Będzie on stosowany w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i rybackiej. Cel? Aktywizowanie lokalnych społeczności, aby również uczestniczyły w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju obszarów, na których funkcjonują. Jednym słowem, aby każdy z nas mógł decydować na temat rozwoju swojej miejscowości, gminy, powiatu, itp.

Dzięki przyjętej niedawno ustawie, przyznawanie pomocy w ramach RLKS będzie ujednolicone, niezależnie od tego, z których funduszy pieniądze będą wypłacane. Dodatkowo, to społeczność lokalna (LSR) będzie mogła decydować, jaką strategię rozwoju lokalnego wybrać, czyli na co powyższe pieniądze przeznaczyć. A wybór będzie spory, projekty mogą być ukierunkowane, m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej.

Renata Struzik, źródło: KRIR