Myśliwi opracowują własną strategię zwalczania wirusa ASF

Zdjęcie: www.pzlow.pl

Polski Związek Łowiecki opracowuje własny plan walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). Jednym z kluczowych elementów strategii PZŁ dotyczącej zwalczania wirusa ASF będzie wprowadzenie zespołów interdyscyplinarnych w każdym zarządzie okręgowym, które będą na bieżąco reagowały na wszelkie wydarzenia związane z tematem ASF.

– Strategia kładzie nacisk na informację wewnętrzną (czyt. do każdego myśliwego) nt. wirusa, stąd na naszej stronie internetowej już powstała zakładka ASF, która wkrótce zostanie wzbogacona o ulotkę i film, dotyczący zasad bioasekurcji. Planujemy szereg szkoleń, których zadaniem będzie podnoszenie kwalifikacji i kompetencji myśliwych, działania kół łowieckich i zarządów okręgowych –  informuje Biuro Prasowe PZŁ.

Ponadto Polski Związek Łowiecki planuje wprowadzić schemat współpracy kół łowieckich z takimi instytucjami jak powiatowe inspekcje weterynaryjne, policja, straż graniczna, doraźne zespoły zadaniowe itp. Wdrożone zostaną również standardy działań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Źródło: PZŁ

Opracował: Samuel Skrzysz