Myśliwi muszą polować i szacować straty łowieckie

Rolnicy domagają się przywrócenia polowań i szacowania szkód łowieckich. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie pozwala bowiem myśliwym polować oraz dokonywać  szacowania szkód łowieckich. Oznacza to, że koła łowieckie nie będą też zabezpieczać pól rolników przed szkodami. Natomiast rolnicy, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą sami przepłaszać dzikich zwierząt ze swoich pól, co oznacza dla nich ogromne straty.

W tej sytuacji, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie działań dokonujących nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) w zakresie o dodanie pkt 5 w § 5 w następującym brzmieniu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych”.

W przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 577) była ustanowiona możliwość dokonywania polowań i szacowań strat łowieckich i innych czynności przez myśliwych.

– Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia br. myśliwi zaprzestali wykonywania swoich ustawowych zadań (polowań, zabezpieczania upraw od dzikiej zwierzyny, jak również wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem ASF i innych). Wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami dla rolników, ponieważ koła nie przyjmują zgłoszeń szkód łowieckich tłumacząc to zakazem wyższego rzędu. Z pewnością wpłynie to również na rozprzestrzenianie się ASF i straty gospodarcze nie tylko dla kół łowieckich, ale przede wszystkim dla rolników – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności